Aula d'estudi

Durant els períodes d’exàmens, la biblioteca ofereix el servei d’aula d’estudi, ampliant els horaris d’obertura més matins, per la nit i els caps de setmana.

La Biblioteca Joan Margarit, junt amb l’equipament municipal Soledat Sans, acullen les aules d’estudi per donar suport durant l’època d’exàmens.

Del 4 de maig al 23 de juny, l’horari del servei d’aula d’estudi és el següent:

 
A continuació podeu consultar la normativa del servei d’aula d’estudi