Informació local

Un dels objectius de la biblioteca Joan Margarit és oferir informació sobre el municipi a tota la ciutadania, i juga un paper destacat en la preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat.

D’aquesta manera, la biblioteca és facilitadora en la generació d’informació sobre el territori establint col·laboracions amb altres agents que gestionen informació local.

És per això que les biblioteques públiques del Baix Llobregat adscrites a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona treballen de forma coordinada per optimitzar recursos a l’hora de recollir, generar i difondre informació local vinculada amb la comarca i els seus municipis.

Així, totes les biblioteques disposen d’un fons local vinculat al propi municipi, que aplega materials diversos des de la vessant social, històrica, geogràfica o cultural. Aquest fons inclou també obres de ficció o pensament d’autors locals. Les biblioteques també ofereixen un servei d’informació local adreçat a la ciutadania.

Des del grup de treball “Parlem del Baix” s’ha creat una plataforma per disposar d’un canal de difusió d’informació local i comarcal: https://sites.google.com/view/bibliotequesbaixllobregat/inici

La biblioteca Joan Margarit ha convidat alguns autors i autores de Sant Just a formar part del registre d’autors locals del Baix Llobregat, incloent una fitxa amb la seva biografia i llistat d’obres publicades.

Podeu fer la consulta per nom d’autor/a o per municipi. De moment, el llistat està format per: