Serveis a les Escoles

La Biblioteca Joan Margarit posa a l’abast dels centres educatius alguns serveis amb la voluntat de donar resposta a les seves necessitats informatives i de foment de la lectura.

A continuació trobareu l’oferta completa de serveis, recursos i activitats:

Una de les seves principals línies de treball és impulsar i promoure les visites escolars, per tal de donar a conèixer el seu funcionament i el millor aprofitament dels seus recursos als membres de la comunitat educativa del municipi.

La biblioteca pot organitzar lots de llibres sobre una matèria determinada, a demanda de mestres i professors, i deixar-los en préstec durant el temps que duri un treball programat.
Els  centres educatius poden disposar d’un termini especial de durada del préstec.
La petició s’ha de realitzar amb una setmana d’antelació com a mínim, per poder preparar els documents i materials necessaris.
Per a aquest servei cal que l’aula es faci el carnet de la biblioteca, amb un/a docent com a responsable.

Carnet de biblioteca per als centres educatius, amb condicions especials que permeti el préstec ampliat en nombre de documents i temps de préstec tant per a la biblioteca del centre com per als grups classe. En cada cas serà necessari que un/a docent es faci responsable dels materials que es deixen en préstec.

La biblioteca facilita les lectures obligatòries d’educació secundària.

La biblioteca dóna suport a les activitats i projectes de promoció de la lectura organitzades des dels diferents entitats vinculades amb la infància i centres educatius del municipi.