Durant el mes de juliol.

Autor del mes: Claudio Magris (Trieste, 1939).

Germanista de nivell mundial, professor i catedràtic a les universitats de Torí i Trieste, i especialista en literatura centreeuropea, especialment austríaca (Joseph Roth, Robert Musil, Arthur Schnitzler…), Magris, a més d’escriure importants estudis sobre literatura moderna, és un dels principals narradors contemporanis en llengua italiana.

Autor de llibres plens d’històries, anècdotes i reflexions com El Danubi (1986), Microcosmos (1997), A cegues (2005), El viatjar infinit (2005) o Temps curvilini a Krems (2019), on els llindars entre la ficció, l’assaig i la narrativa de viatges es dilueixen i es fusionen. Va estar casat amb l’escriptora Marisa Madieri (1938-1996), també, com Magris, interessada als seus escrits pels contrastos socials i culturals de Trieste, els seus habitants i la seva perifèria.